Öesterreichisher Phonx İn Vien Sigorta Poliçesi Hariciye Nazırı Asım Turgut Bey'e Kesilmiş 1900

NADİR